Newsletter #1

Od rybí obsádky novohradských rybníků po nádrž Římov s pitnou vodou 


Koncem loňského roku došlo k důležitému kompromisu ohledně hospodaření na několika přírodně cenných vodních plochách v Novohradských horách a v podhůří. Správce rybníků a dvou horských klauzur Rybářství Nové Hrady vyšel vstříc spolku Krajina Novohradska a spolku Calla, který připomínkoval žádost rybářů u odboru životního prostředí v Trhových Svinech o povolení užití závadných látek.
„Ve vodohospodářské praxi se obecně jedná hlavně o fosfor a dusík. Množství organických látek se přidává v podobě chlévské mrvy, která tak stimuluje růst mikroorganismů a zooplanktonu,“  říká prof. Karel Šimek z Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Na základě připomínek spřáteleného spolku Calla jsou ze žádosti zcela vyňaty tři klíčové vodní plochy se specifickou krajinnou i ekologickou hodnotou: Zlatá Ktiš, Veverský rybník a rašelinný rybník Xerr. U dalších téměř dvou desítek rybníků zahrnutých v dokumentu nebude žádáno o povolení vkládání hnojiv označovaných jako NPK a kejda. K podpoře rozvoje zooplanktonu bude podle Rybářství Nové Hrady využívána pouze chlévská mrva.

Jde o důležitý precedent vzájemného dialogu a propojení zájmů hospodářů, ekologů i místních obyvatel. Kompromis je důležitý s ohledem na eutrofizaci neboli neúměrné zvyšování úživnosti vody. Na vodních plochách bohatě dotovaných živinami, a především fosforem, dochází k masivnímu rozvoji populací řas a sinic, což posléze přináší významné změny v druhovém složení jak planktonu, tak i ryb.

Význam rybníků, zejména v oblasti Přírodního parku Novohradské hory, se nerovná pouze tržní váze ryb. V horských a rašelinných oblastech jsou na živiny chudé rybníky a nádrže domovem vzácných a specializovaných druhů, které byly jinde vytlačeny řízenou eutrofizací prováděnou rybáři. 

Hospodaření v rybnících je zásadní také s ohledem na kvalitu pitné vody. Velká část vody z Novohradských hor se sbírá v Římovské přehradě – hlavním zdroji pitné vody pro České Budějovice i víc jak polovinu Jihočeského kraje. Kvalita vody v Novohradkách má tak zásadní význam pro hustě osídlené oblasti v nížinách.

Koncem loňského roku došlo k důležitému kompromisu ohledně hospodaření na několika přírodně cenných vodních plochách v Novohradských horách a v podhůří. Správce rybníků a dvou horských klauzur Rybářství Nové Hrady vyšel vstříc spolku Krajina Novohradska a spolku Calla, který připomínkoval žádost rybářů u odboru životního prostředí v Trhových Svinech o povolení užití závadných látek.
„Ve vodohospodářské praxi se obecně jedná hlavně o fosfor a dusík. Množství organických látek se přidává v podobě chlévské mrvy, která tak stimuluje růst mikroorganismů a zooplanktonu,“ říká prof. Karel Šimek z Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Na základě připomínek spřáteleného spolku Calla jsou ze žádosti zcela vyňaty tři klíčové vodní plochy se specifickou krajinnou i ekologickou hodnotou: Zlatá Ktiš, Veverský rybník a rašelinný rybník Xerr. U dalších téměř dvou desítek rybníků zahrnutých v dokumentu nebude žádáno o povolení vkládání hnojiv označovaných jako NPK a kejda. K podpoře rozvoje zooplanktonu bude podle Rybářství Nové Hrady využívána pouze chlévská mrva.

Jde o důležitý precedent vzájemného dialogu a propojení zájmů hospodářů, ekologů i místních obyvatel. Kompromis je důležitý s ohledem na eutrofizaci neboli neúměrné zvyšování úživnosti vody. Na vodních plochách bohatě dotovaných živinami, a především fosforem, dochází k masivnímu rozvoji populací řas a sinic, což posléze přináší významné změny v druhovém složení jak planktonu, tak i ryb.

Význam rybníků, zejména v oblasti Přírodního parku Novohradské hory, se nerovná pouze tržní váze ryb. V horských a rašelinných oblastech jsou na živiny chudé rybníky a nádrže domovem vzácných a specializovaných druhů, které byly jinde vytlačeny řízenou eutrofizací prováděnou rybáři.

Hospodaření v rybnících je zásadní také s ohledem na kvalitu pitné vody. Velká část vody z Novohradských hor se sbírá v Římovské přehradě – hlavním zdroji pitné vody pro České Budějovice i víc jak polovinu Jihočeského kraje. Kvalita vody v Novohradkách má tak zásadní význam pro hustě osídlené oblasti v nížinách.