Setkání s krajinou

7. října v kapli v zaniklých Mýtinách u Nových Hradů

16 h Koncert pro krajinu
Tomáš Růža, handpan – netradiční hudební nástroj, který rozzáří nejen Vaše srdce

Poté u ohně do 19 h
Povídání o ochraně přírody a krajiny Novohradských hor nejen se spolkem Krajina Novohradska.

S sebou si vezměte něco na opékání a na sezení v kapli i u ohně.
Vstupné dobrovolné

Podpořeno z grantového programu České spořitelny Dokážeme víc, ve spolupráci s Nadací Via.

GPS: 48.7630731N, 14.7829139E

Exkurze do zaniklých obcí pod Kamencem | 13. května 2023

Pohoří na Šumavě a přilehlé osady obývalo na začátku 20. století přes 1200 obyvatel. Kdysi tu bývaly sklárny, později vesnice s prosperujícími živnostmi, obchody, hostinci, pivovarem, mlýny, školou. Na polích se pěstovalo obilí i zelí a mák.

Exkurze povede po stopách někdejšího života krajinou dnes již zaniklých obcí (Pavlína, Schwarzviertel, Šance, Berau) pod Kamnecem, nejvyšší horou Novohradských hor na české straně.

Trasa cca 12 km povede převážně po lesních cestách, ale také mimo ně. Doporučujeme vodě odolnou obuv.

Začátek: 13. května v 10 h, parkoviště v Pohoří na Šumavě (48.6046122N, 14.7016750E)

Konec: kolem 16 h tamtéž
Doprava vlastní.
S sebou: jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, oblečení dle počasí.

Průvodci: Michaela Vlčková, Aleš Kuz, Krajina Novohradska z.s.

Vstupné: 300 Kč
děti zdarma
psi pouze po předchozí domluvě

Více info: 
michaela.vlckova@krajinanovohradska.cz
tel.608 072 506

Petice pro ochranu Jiřické nádrže

Podílíme se na vyjádření Biologického centra AVČR  k návrhu plánu péče na období 2023—2032 pro přírodní památku Pohoří na Šumavě, a také na petici požadující zahrnutí Jiřické nádrže tohoto návrhu chráněného území zamezující Komerční rybolov, který devastuje ohrožené druhy v srdci Novohradských hor. Petici můžete podepsat do 15.5. v listinné podobě nebo elektronicky.

číst dále …

Pozvánka na přednášku s besedou

24. listopadu 2022 vás zveme do Spolkového domu v Nových Hradech na setkání s prof. RNDr. Karlem Šimkem, CSc.

Od 18.00 do 20.00 hodin bude naším tématem hospodaření v povodích řek pramenících v Novohradských horách a možných dopadů na kvalitu vody v Římovské nádrži (která zásobuje cca 600 tisíc lidí pitnou vodou).

Budou zmíněny příklady Mlýnské a Jiřické nádrže jako nevhodné projekty využití horských rybníků v centru Přírodního parku Novohradské hory a Ptačí oblasti Novohradské hory a také hospodaření na Třeboňsku v povodí řeky Lužnice a jeho dopady na kvalitu vody v nádrži Orlík.

Exkurze 4. září 2022

Přijměte naše pozvání na další exkurzi v rámci projektu „poutní cesty Novohradskem“. Tentokrát z Trhových Svinů na Dobrou Vodu.

Přihlášení a více informací na:
michaela.vlckova@krajinanovohradska.cz
608 072 506
vstupné 200 Kč, s dopravou 350 Kč