Stříbrné Hutě

Malebné a skryté údolí přímo na hranicích si svůj název plně zasluhuje i nadále – odpolední slunce zalévá celé údolí zlatými a stříbrnými paprsky a rozlévá nejenom světlo, ale i klid a pohodu v duši. Mnozí vnímají toto místo, i přes svou odstrčenost, jako místo pozitivní, plné vstřícné energie. Dvě aleje – jedna na úbočí, druhá jdoucí prostředkem údolí – společně značí, že zde někdo žil a obě dávají prostředí určitou dynamiku stejně jako potok, který dříve dával život a pomáhal sklářům chladit formy.


Chci objevit další místo