O nás

Náplní činnosti spolku je: 

  • Ochrana a kultivace krajiny Novohradských hor.
  • Propojování aktivit spolků, obcí, jednotlivců zaměřených na ochranu a kultivaci krajiny Novohradských hor.
  • Zprostředkovávání informací a vzdělávání veřejnosti, spolků, státní správy.
  • Snaha aktivně předcházet zásahům ohrožujícím krajinný ráz, cenné přírodní lokality apod., například nevhodným umístěním zástavby (územní plánování, KPÚ). 
  • Snaha o zachování „paměti krajiny“ –  kulturních prvků v kontextu krajiny.