Zveme Vás na konferenci Novohradské hory jedinečná krajina

Konference, jež se koná 2. června na zámku v Nových Hradech, se zaměří na přírodní a kulturně-historické hodnoty Novohradských hor, jejím cílem je zdůraznit přínos a ověřit udržitelnost těchto hodnot v budoucnu. V přednáškových i diskuzních blocích chceme otevřít témata: jak se do krajiny otiskla historie a jak v ní žijeme dnes, jaké je přírodní bohatství Novohradských hor, jak se tu podniká, které spolky zaměřené na ochranu kulturních a přírodních hodnot tu působí a co dělají, kam směřuje vývoj této jedinečné krajiny a co můžeme udělat pro její zachování a rozvoj území.


Novohradské hory představují oblast se zachovalou horskou a podhorskou přírodou s cennými ekosystémy. Jsou krajinou jedinečnou jak z přírodního, tak také z kulturně-historického hlediska. A zároveň jednou z mála takto hodnotných oblastí bez vyšší ochrany. V roce 2000 zde byl zřízen Přírodní park a následně v roce 2004 vyhlášena Ptačí oblast soustavy Natura2000.  Existující záměr vyhlásit CHKO Novohradské hory byl v témže roce vyškrtnut z programového prohlášení vlády s tím, že bude vyhlášena později. Na toto „později“ zatím nedošlo a chybí veřejná debata, zda je krajina Novohradských hor před živelnou zástavbou a objevujícími se necitlivými developerskými záměry dostatečně chráněna, či zda existuje potřeba a možnosti k její vyšší ochraně. Vyhlášení CHKO přitom není jedinou možností, situaci lze řešit i zkvalitněním územního plánování a dalšími koncepčními cestami.

S vědomím, že pro ochranu takto hodnotného území je třeba získat podporu vedení obcí a místních podnikatelů i obyvatel, rozhodli jsme zaměřit se na lepší informovanost veřejnosti a zejména starostů, radních, zastupitelů, pracovníků obecních úřadů, o přírodních i kulturních hodnotách oblasti Novohradských hor a možných nástrojích jejich ochrany. Oslovili jsme odborníky na ochranu přírody, územní plánování, přírodovědce, historiky, krajináře a urbanisty, odborníky na památkovou péči, ale i starosty, spolky či v místě působící podnikatele, kteří přislíbili účast na plánované debatě.