Exkurze 4. září 2022

Přijměte naše pozvání na další exkurzi v rámci projektu „poutní cesty Novohradskem“. Tentokrát z Trhových Svinů na Dobrou Vodu.

Přihlášení a více informací na:
michaela.vlckova@krajinanovohradska.cz
608 072 506
vstupné 200 Kč, s dopravou 350 Kč

Exkurze 27. srpna 2022

Přijměte naše pozvání na druhou exkurzi v rámci projektu „poutní cesty Novohradskem“. Vydáme se na 20km dlouhou trasu z Weitry na Dobrou Vodu.

Přihlášení a více informací na:
michaela.vlckova@krajinanovohradska.cz
608 072 506
vstupné 200 Kč, s dopravou 350 Kč

Exkurze 21. srpna 2022

Přijměte naše pozvání na první exkurzi v rámci projektu „poutní cesty Novohradskem“. Z Nových Hradů na Dobrou Vodu přes bývalé Veveří, Mýtiny a Jedlici si projdeme trasu čítající 17 km.

Přihlášení a více informací na:
michaela.vlckova@krajinanovohradska.cz
608 072 506
vstupné 200 Kč, s dopravou 350 Kč

Poutní cesty Novohradskem- exkurze


21.8. 9.30- 16:00 Z Nových Hradů na Dobrou Vodu přes bývalé Veveří, Mýtiny a Jedlici
(17 km)


27.8. 8.30- 17.00 Z Weitry na Dobrou Vodu (23 km)


4.9. 9.00-16.00 h Z Trhových Svinů – Dobrá Voda přes Žumberk, Kamenskou horu a
Chlupatou Ves (18 km)


Kudy chodila poutní procesí z podhůří Novohradských hor na a významné poutní místo
Dobrá Voda (Brünnl)? Co bylo součástí poutní tradice a proč se vydávat na pouť dnes?


Na tyto a další otázky vám odpoví lektoři z Čech i Rakouska na exkurzích po poutních
cestách Novohradskem. Projdeme po historických i nových úsecích poutních cest z
Trhových Svinů, Nových Hradů a Weitry.


Na exkurzi z Weitry na Dobrou Vodu je zajištěna doprava (odjezd z Českých Budějovic z
Dukelská 1 v 8 hod, je možné přistoupit v Trhových Svinech a Nových Hradech, návrat
do Českých Budějovic mezi 18 a 19 h).


Na dalších exkurzích lze využít linkové autobusy z Českých Budějovic (odjezd v 8:00)
nebo přijet na výchozí místo autem, návrat do Budějovic (nebo výchozího místa: Nové
Hrady, Trhové Sviny) autobusem z Dobré Vody v 16:08


Exkurze se konají v rámci projektu Interreg V-A, Rakousko Česká Republika, KPF-01-
307 Poutní cesty Novohradskem.


Pořádá spolek Krajina Novohradska ve spolupráci s MAS Sdružení Růže


Přihlášení a více informací na:
michaela.vlckova@krajinanovohradska.cz
608 072 506
vstupné 200 Kč, s dopravou 350 Kč

Pozvánka na výstavu fotografií

Vernisáž výstavy

2. června 2022 v 18.00 na Zámku Nové Hrady

23. července 2022 v 15.00 v Pohoří na Šumavě

Jiří Jiroušek je paraglidista a fotograf s citem pro krajinu a krásy, které nejsou z povrchu země zřetelné. Skrze velko- formátové letecké fotografie zachycuje známá místa Novohradských hor.

Zveme Vás na konferenci Novohradské hory jedinečná krajina

Konference, jež se koná 2. června na zámku v Nových Hradech, se zaměří na přírodní a kulturně-historické hodnoty Novohradských hor, jejím cílem je zdůraznit přínos a ověřit udržitelnost těchto hodnot v budoucnu. V přednáškových i diskuzních blocích chceme otevřít témata: jak se do krajiny otiskla historie a jak v ní žijeme dnes, jaké je přírodní bohatství Novohradských hor, jak se tu podniká, které spolky zaměřené na ochranu kulturních a přírodních hodnot tu působí a co dělají, kam směřuje vývoj této jedinečné krajiny a co můžeme udělat pro její zachování a rozvoj území.


Novohradské hory představují oblast se zachovalou horskou a podhorskou přírodou s cennými ekosystémy. Jsou krajinou jedinečnou jak z přírodního, tak také z kulturně-historického hlediska. A zároveň jednou z mála takto hodnotných oblastí bez vyšší ochrany. V roce 2000 zde byl zřízen Přírodní park a následně v roce 2004 vyhlášena Ptačí oblast soustavy Natura2000.  Existující záměr vyhlásit CHKO Novohradské hory byl v témže roce vyškrtnut z programového prohlášení vlády s tím, že bude vyhlášena později. Na toto „později“ zatím nedošlo a chybí veřejná debata, zda je krajina Novohradských hor před živelnou zástavbou a objevujícími se necitlivými developerskými záměry dostatečně chráněna, či zda existuje potřeba a možnosti k její vyšší ochraně. Vyhlášení CHKO přitom není jedinou možností, situaci lze řešit i zkvalitněním územního plánování a dalšími koncepčními cestami.

S vědomím, že pro ochranu takto hodnotného území je třeba získat podporu vedení obcí a místních podnikatelů i obyvatel, rozhodli jsme zaměřit se na lepší informovanost veřejnosti a zejména starostů, radních, zastupitelů, pracovníků obecních úřadů, o přírodních i kulturních hodnotách oblasti Novohradských hor a možných nástrojích jejich ochrany. Oslovili jsme odborníky na ochranu přírody, územní plánování, přírodovědce, historiky, krajináře a urbanisty, odborníky na památkovou péči, ale i starosty, spolky či v místě působící podnikatele, kteří přislíbili účast na plánované debatě.