Pozvánka na přednášku s besedou

24. listopadu 2022 vás zveme do Spolkového domu v Nových Hradech na setkání s prof. RNDr. Karlem Šimkem, CSc.

Od 18.00 do 20.00 hodin bude naším tématem hospodaření v povodích řek pramenících v Novohradských horách a možných dopadů na kvalitu vody v Římovské nádrži (která zásobuje cca 600 tisíc lidí pitnou vodou).

Budou zmíněny příklady Mlýnské a Jiřické nádrže jako nevhodné projekty využití horských rybníků v centru Přírodního parku Novohradské hory a Ptačí oblasti Novohradské hory a také hospodaření na Třeboňsku v povodí řeky Lužnice a jeho dopady na kvalitu vody v nádrži Orlík.