Newsletter #1

Od rybí obsádky novohradských rybníků po nádrž Římov s pitnou vodou 


Koncem loňského roku došlo k důležitému kompromisu ohledně hospodaření na několika přírodně cenných vodních plochách v Novohradských horách a v podhůří. Správce rybníků a dvou horských klauzur Rybářství Nové Hrady vyšel vstříc spolku Krajina Novohradska a spolku Calla, který připomínkoval žádost rybářů u odboru životního prostředí v Trhových Svinech o povolení užití závadných látek.
„Ve vodohospodářské praxi se obecně jedná hlavně o fosfor a dusík. Množství organických látek se přidává v podobě chlévské mrvy, která tak stimuluje růst mikroorganismů a zooplanktonu,“  říká prof. Karel Šimek z Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Na základě připomínek spřáteleného spolku Calla jsou ze žádosti zcela vyňaty tři klíčové vodní plochy se specifickou krajinnou i ekologickou hodnotou: Zlatá Ktiš, Veverský rybník a rašelinný rybník Xerr. U dalších téměř dvou desítek rybníků zahrnutých v dokumentu nebude žádáno o povolení vkládání hnojiv označovaných jako NPK a kejda. K podpoře rozvoje zooplanktonu bude podle Rybářství Nové Hrady využívána pouze chlévská mrva.

Jde o důležitý precedent vzájemného dialogu a propojení zájmů hospodářů, ekologů i místních obyvatel. Kompromis je důležitý s ohledem na eutrofizaci neboli neúměrné zvyšování úživnosti vody. Na vodních plochách bohatě dotovaných živinami, a především fosforem, dochází k masivnímu rozvoji populací řas a sinic, což posléze přináší významné změny v druhovém složení jak planktonu, tak i ryb.

Význam rybníků, zejména v oblasti Přírodního parku Novohradské hory, se nerovná pouze tržní váze ryb. V horských a rašelinných oblastech jsou na živiny chudé rybníky a nádrže domovem vzácných a specializovaných druhů, které byly jinde vytlačeny řízenou eutrofizací prováděnou rybáři. 

Hospodaření v rybnících je zásadní také s ohledem na kvalitu pitné vody. Velká část vody z Novohradských hor se sbírá v Římovské přehradě – hlavním zdroji pitné vody pro České Budějovice i víc jak polovinu Jihočeského kraje. Kvalita vody v Novohradkách má tak zásadní význam pro hustě osídlené oblasti v nížinách.

Koncem loňského roku došlo k důležitému kompromisu ohledně hospodaření na několika přírodně cenných vodních plochách v Novohradských horách a v podhůří. Správce rybníků a dvou horských klauzur Rybářství Nové Hrady vyšel vstříc spolku Krajina Novohradska a spolku Calla, který připomínkoval žádost rybářů u odboru životního prostředí v Trhových Svinech o povolení užití závadných látek.
„Ve vodohospodářské praxi se obecně jedná hlavně o fosfor a dusík. Množství organických látek se přidává v podobě chlévské mrvy, která tak stimuluje růst mikroorganismů a zooplanktonu,“ říká prof. Karel Šimek z Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR.

Na základě připomínek spřáteleného spolku Calla jsou ze žádosti zcela vyňaty tři klíčové vodní plochy se specifickou krajinnou i ekologickou hodnotou: Zlatá Ktiš, Veverský rybník a rašelinný rybník Xerr. U dalších téměř dvou desítek rybníků zahrnutých v dokumentu nebude žádáno o povolení vkládání hnojiv označovaných jako NPK a kejda. K podpoře rozvoje zooplanktonu bude podle Rybářství Nové Hrady využívána pouze chlévská mrva.

Jde o důležitý precedent vzájemného dialogu a propojení zájmů hospodářů, ekologů i místních obyvatel. Kompromis je důležitý s ohledem na eutrofizaci neboli neúměrné zvyšování úživnosti vody. Na vodních plochách bohatě dotovaných živinami, a především fosforem, dochází k masivnímu rozvoji populací řas a sinic, což posléze přináší významné změny v druhovém složení jak planktonu, tak i ryb.

Význam rybníků, zejména v oblasti Přírodního parku Novohradské hory, se nerovná pouze tržní váze ryb. V horských a rašelinných oblastech jsou na živiny chudé rybníky a nádrže domovem vzácných a specializovaných druhů, které byly jinde vytlačeny řízenou eutrofizací prováděnou rybáři.

Hospodaření v rybnících je zásadní také s ohledem na kvalitu pitné vody. Velká část vody z Novohradských hor se sbírá v Římovské přehradě – hlavním zdroji pitné vody pro České Budějovice i víc jak polovinu Jihočeského kraje. Kvalita vody v Novohradkách má tak zásadní význam pro hustě osídlené oblasti v nížinách.

Setkání s krajinou

7. října v kapli v zaniklých Mýtinách u Nových Hradů

16 h Koncert pro krajinu
Tomáš Růža, handpan – netradiční hudební nástroj, který rozzáří nejen Vaše srdce

Poté u ohně do 19 h
Povídání o ochraně přírody a krajiny Novohradských hor nejen se spolkem Krajina Novohradska.

S sebou si vezměte něco na opékání a na sezení v kapli i u ohně.
Vstupné dobrovolné

Podpořeno z grantového programu České spořitelny Dokážeme víc, ve spolupráci s Nadací Via.

GPS: 48.7630731N, 14.7829139E

Exkurze do zaniklých obcí pod Kamencem | 13. května 2023

Pohoří na Šumavě a přilehlé osady obývalo na začátku 20. století přes 1200 obyvatel. Kdysi tu bývaly sklárny, později vesnice s prosperujícími živnostmi, obchody, hostinci, pivovarem, mlýny, školou. Na polích se pěstovalo obilí i zelí a mák.

Exkurze povede po stopách někdejšího života krajinou dnes již zaniklých obcí (Pavlína, Schwarzviertel, Šance, Berau) pod Kamnecem, nejvyšší horou Novohradských hor na české straně.

Trasa cca 12 km povede převážně po lesních cestách, ale také mimo ně. Doporučujeme vodě odolnou obuv.

Začátek: 13. května v 10 h, parkoviště v Pohoří na Šumavě (48.6046122N, 14.7016750E)

Konec: kolem 16 h tamtéž
Doprava vlastní.
S sebou: jídlo a pití na celý den, pevnou obuv, oblečení dle počasí.

Průvodci: Michaela Vlčková, Aleš Kuz, Krajina Novohradska z.s.

Vstupné: 300 Kč
děti zdarma
psi pouze po předchozí domluvě

Více info: 
michaela.vlckova@krajinanovohradska.cz
tel.608 072 506

Petice pro ochranu Jiřické nádrže

Podílíme se na vyjádření Biologického centra AVČR  k návrhu plánu péče na období 2023—2032 pro přírodní památku Pohoří na Šumavě, a také na petici požadující zahrnutí Jiřické nádrže tohoto návrhu chráněného území zamezující Komerční rybolov, který devastuje ohrožené druhy v srdci Novohradských hor. Petici můžete podepsat do 15.5. v listinné podobě nebo elektronicky.

číst dále …

Pozvánka na přednášku s besedou

24. listopadu 2022 vás zveme do Spolkového domu v Nových Hradech na setkání s prof. RNDr. Karlem Šimkem, CSc.

Od 18.00 do 20.00 hodin bude naším tématem hospodaření v povodích řek pramenících v Novohradských horách a možných dopadů na kvalitu vody v Římovské nádrži (která zásobuje cca 600 tisíc lidí pitnou vodou).

Budou zmíněny příklady Mlýnské a Jiřické nádrže jako nevhodné projekty využití horských rybníků v centru Přírodního parku Novohradské hory a Ptačí oblasti Novohradské hory a také hospodaření na Třeboňsku v povodí řeky Lužnice a jeho dopady na kvalitu vody v nádrži Orlík.