O projektu

Žadatelem v přeshraničním projektu Poutní cesty Novohradskem financovaném v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká Republika (KPF/01_307) je MAS Sdružení Růže. Projekt slouží k vytvoření podmínek pro výměnu informací, společný výzkum a společné aktivity spolku Krajina Novohradska a Verein „Weg des Friedens“. Chce napomoci k zachování a obnovení poutních cest v regionu Novohradska a sousední části Waldviertlu, konkrétně cest z Trhových Svinů, Nových Hradů a Weitry na poutní místo Dobrá Voda (Brünnl).

Obnova a prezentace těchto cest vedoucích z Čech i Rakouska je významnou příležitostí pro sdílení společných kulturních a duchovních hodnot obou zemí, pro setkávání a komunikaci obyvatel a návštěvníků z obou stran hranice. Součástí projektu je výzkum historických tras poutních cest a jejich současného stavu v terénu, vytvoření návrhu na zachování a obnovu jednotlivých úseků (v Čechách).

Brožura v češtině

Broschüre in deutscher Sprache