O projektu

Projekt  je financovaný v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká Republika (KPF/01_330). Umožňuje spolupráci spolků Krajina Novohradska a Bucherser Heimat Verein ve snaze o  zachování  přírodních a kulturních hodnot Novohradských hor. Výstava slouží k zprostředkování těchto hodnot prostřednictvím  velkoformátových  leteckých fotografií J. Jirouška . Chce poskytnout  možnost dívat se na krajinu  z nadhledu a objevovat tak její strukturu, která běžnému pohledu jejích obyvatel a návštěvníků uniká.

Dříve obhospodařovaná a obývaná krajina pomalu ztrácí známky lidské činnosti, ale zároveň ukazuje příležitost pro další rozvoj. Ukazuje se zranitelnost přírody, ale i její schopnost se adaptovat. V rámci realizace projektu proběhnou dvě vernisáže – v Nových Hradech a v Pohoří na Šumavě. Výstava bude dále sloužit jako putovní a v případě zájmu můžeme zapůjčit  k instalaci.

nebeska_krajina_brozura_20220905