Registrace

Registrujte se na konferenci Novohradské hory jedinečná krajina.

Více o programu si můžete přečíst zde.

Kapacita sálu je omezena, jednáme o jejím navýšení. V tuto chvíli probíhá pouze registrace náhradníků. V případě naplnění kapacity si pořadatelé vyhrazují právo později zaregistrované odmítnout. Děkujeme za pochopení.
Odesláním vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pořádajícím spolkem Krajina Novohradska za účelem evidence účastníků pořádané akce a zasílání pozvánek na obdobné další. Veškeré osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Každý má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci, jakož i další práva, která stanovuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Orgánem provádějícím dozor nad dodržováním zákona je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Registrací na konferenci zároveň souhlasíte s pořízením a využitím fotografií účastníků konference či zvukového záznamu z konference, které mohou být zveřejněny. Registrací na konferenci zároveň souhlasíte s pořízením a využitím fotografií účastníků konference či zvukového záznamu z konference, které mohou být zveřejněny.