Spolek Krajina Novohradska hledá člověka na pracovní pozici: Ředitele/ky.

Náplň práce :

 • celkově řídí a koordinuje činnost spolku dle zásad stanov a vize
 • je vedoucím kanceláře, nadřízený budoucích zaměstnanců spolku
 • zodpovídá za řádnou evidenci členské základny a stará se o ni
 • informuje a spolupracuje s předsednictvem spolku
 • komunikuje vně spolku a koordinuje procesy, propojuje lidi i místní spolky
 • je pověřen jednat jménem spolku
 • organizuje schůze spolku, které společně s předsednictvem připravuje a vede, spravuje zápisy ze schůzí spolku a interní emailovou komunikaci, hlídá úkoly, spravuje sdílený kalendář akcí, vnímá potřeby členů spolku a reaguje na ně, zajišťuje maximální součinnost a pomáhá tam, kde je to třeba
 • společně s hospodářem/kou a účetní je zodpovědný/á za hospodaření spolku včetně každoroční bilance hospodaření, evidenci majetku, dotace, granty, dary a jejich vyúčtování, rozpočet, vyúčtování jednotlivých aktivit, spravuje databázi potencionálních sponzorů a ve spolupráci s členy spolku, kteří jsou na ně nějak navázáni, s nimi systematicky pracuje, vyhledává dotační a grantové výzvy, společně s členy spolku se podílí na jejich zpracování a realizaci
 • společně s PR je zodpovědný/á za komunikační (marketingovou) strategii spolku a komunikaci směrem ven (web, sociální sítě, tištěné materiály apod.), reprezentuje spolek navenek a prosazuje cíle, vize a poslání spolku, je zodpovědný/á za produkci a koordinaci jednotlivých akcí (v kooperaci s členy spolku, kteří jsou do jednotlivých akcí zapojeni, v kooperaci s externisty) 

Požadavky :

 • samostatnost, flexibilita, pečlivost
 • silné komunikační dovednosti
 • empatie v týmové spolupráci
 • dovednost řízení komplexních projektů – zkušenost s řízením dotačních projektů, optimálně se zaměřením na neziskový sektor
 • kombinace organizačních schopností a vedení, které pomůže koordinovat různorodý tým a případně externí partnery 
 • schopnost samostatně navrhovat nová řešení
 • práce s PC včetně organizačně komunikačních aplikací
 • dobrá znalost Aj
 • pozitivní až aktivní vztah k vizím a zaměření spolku
 • je v souladu s myšlenkou CHKO Novohradské Hory
 • vzdělání, případně dosavadní zaměstnání ředitele, je v souladu s vizemi spolku a jim blízké
 • minimálně středoškolské vzdělání
 • kvalitní reference

Nabízíme :

 • odbornou, různorodou a smysluplnou  náplň práce
 • spolupráci s nejlepšími odborníky
 • pozici ředitele/ky v uznávaném spolku
 • dobrý pocit z ochrany Novohradských Hor s mezinárodním přesahem
 • flexibilní pracovní dobu
 • měsíční plat vycházející ze základu 40.000,- Kč hrubého s navýšením na základě dosažených výsledků. Forma spolupráce, bude k jednání. V prvních měsících jde o poloviční úvazek.

V případě zájmu posílejte své životopisy na email: kurz@zakurz.cz